Nieuws

 

Perspectief Golfmarkt

De golfbranche zit middenin een fundamenteel veranderingsproces, wat in 2015 naar verwachting zal leiden tot een daling van het volume met 1 tot 2% vergeleken met 2014. Weersomstandigheden zijn sterk bepalend voor het aantal gelopen rondes, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat er in 2014 fors meer rondes gelopen zijn dan een jaar eerder. Het aantal golfers stabiliseert en hun wensen zijn nadrukkelijk veranderd. De golfer van nu wil daar kunnen golfen waar mogelijk en niet langer gebonden zijn aan één club of baan. Golfers worden dus minder snel lid van een club, wat leidt tot dalende ledenaantallen. De zakelijke markt (sponsoring, bedrijfsrondes) en de omzet in de horeca staan onder druk. Het aanbod is daarbij fors toegenomen in de afgelopen jaren. Overall leidt de combinatie van dalende vraag en toegenomen aanbod tot een negatief sentiment in 2014.

De prognose voor langere termijn is neutraal. Golf is nog steeds een populaire sport. Om de golfer echter te blijven trekken, moeten exploitanten gaan inspelen op de wensen van de consument. Er dient daarbij een professionaliseringsslag gemaakt te worden, met het actief voeren van marketingcampagnes, het differentiëren van het productaanbod en het strak sturen op kosten. Tegelijkertijd is de verwachting dat het aantal golfbanen zal stabiliseren. Van oudsher werden veel verenigingen namelijk gefinancierd vanuit de inbreng van financiële middelen door hun (potentiële) leden. Steeds minder golfers zijn hier toe bereid wat de start van nieuwe banen zal belemmeren.

Bron: Rabobank – Cijfers en Trends